Stadsverwarming

In Oosthof wordt evenals in de rest van Schuytgraaf de stadsverwarming ‘gevoed’ door restwarmte vanuit verbranding van afval. Door het gebruik van deze restwarmte om het water voor de stadsverwarming op te warmen daalt de uitstoot van CO2. Bovendien komt het warme afvalwater niet in het openbare water terecht, wat het ecosysteem weer ten goede komt. Bijkomende voordelen van stadsverwarming is dat je te allen tijde over een snelle en onbeperkte hoeveelheid warm water beschikt en dat je geen onderhoudskosten hebt voor dure installaties of rekening hoeft te houden met een vervangingsinvestiging voor deze installaties.

Meer informatie lees je ook op de website van Schuytgraaf.

Deel deze pagina: