Park Lingezegen en de watergang

Park Lingezegen is een ca.1500 ha groot regionaal park in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen. De ontwikkeling van dit grote groengebied is een antwoord op de sterke groei van de steden en dorpen in dit gebied; het beoogd een sterke groene buffer te zijn in dit dynamische stedelijke gebied.

De basis voor dit omvangrijke natuur- en recreatiegebied wordt gevormd door het Betuwse landschap in al zijn veelzijdigheid. Binnen Lingezegen worden verschillende deelgebieden onderscheiden. Tussen Schuytgraaf en Elst ligt het deelgebied De Park.

Het ontwerp voor De Park heeft een hoofdopzet die bestaat uit een mozaïeklandschap. Dit is een gevarieerd landschap van bosblokken, houtsingels en boomgaarden afgewisseld met open ruimtes. 

De watergang in het zuiden van Oosthof vormt de landschappelijke overgang van bebouwing naar De Park. Bovendien is de watergang opgenomen in het stedelijk watersysteem van de gemeente Arnhem en maakt onderdeel uit van de natte ecozone Stroomgraaf van de Groene Ontwikkelingszone: Het Gelders netwerk van natuur en landschap.

De ca. 8 meter brede en 1,5 meter diepe watergang maakt onderdeel uit van de nieuwe kanoroute van Schuytgraaf. Deze route is onlangs gereed gekomen en zal volgend voorjaar aan de wijk gepresenteerd worden. Het is dan mogelijk door de hele wijk te kanoën, de duikers in de wijk zijn hoog genoeg om met een kano door heen te varen.

Deel deze pagina: